Trots op Kernenergie

Waarom de Amercentrale niet slopen

Amercentrale

Ons mooie platteland volzetten met windmolens en zonneparken. Mijn hemel, zijn er alternatieven die minder ingrijpend zijn? Steeds meer Nederlanders lijken welwillend te staan tegenover nucleaire energie. De Amercentrale kunnen we hiervoor inzetten.

Voor de Amercentrale dreigt sluiting omdat de momenteel met kolen en biomassa opgewekte elektriciteit¬†niet duurzaam is. Hoe mooi zou het zijn om die Amercentrale zelf niet compleet te vervangen maar te voorzien van een ‘nucleaire stoomoven’. Dat is met de inzet van zogenaamde Small Modular Reactors (SMR’s) zeker technisch te realiseren op een termijn van 8 √† 10 jaar.

Je kunt de huidige eigenaar/exploitant EDW gewoon de turbines en de overige componenten laten beheren en de centrale volcontinue haar piekvermogen laten leveren plus de warmte die nodig is voor de bestaande warmtenetten. Op jaarbasis produceert de Amercentrale met een beschikbaarheid van 90 procent dan 4,7 TWh duurzame

Originele link van het artikel in het BN De Stem: Waarom de Amercentrale niet slopen, maar voorzien van een nucleaire stoomoven?

 

Thema's

Veiligheid