Trots op Kernenergie

Aandacht voor windparken en zonneweides leidt af

De daadwerkelijke reductie van CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen is niet geholpen met de enorme aandacht voor windparken en zonneweides. Het doel is een reductie te bereiken van 50% in 2030 en 95% in 2050.  Onderstaande grafiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien wat er in Nederland per jaar aan fossiele […]