Trots op Kernenergie

Stoppt den Atomausstieg!

Das Moormann-Wendland-Memorandum für eine neu aufgestellte Energiewende: Warum wir die deutschen Kernkraftwerke jetzt noch brauchen. Rainer Moormann heeft zich destijds nog ingespannen om de pebble-bed reactor in Jülich te laten sluiten maar lijkt nu tot inzicht te zijn gekomen dat dit een verkeerde actie was. Hij heeft samen met Anna Wendland, gespecialiseerd in de geschiedenis van de kerntechniek, een artikel geschreven waarin hij pleit de nog werkende Duitse reactoren niet te sluiten en daarbij ook nieuwe te bouwen.

De aankondiging staat in het Duitse on-line tijdschrift Zeit Online.

Het artikel zelf is te vinden op de saveger6.de website

Thema's

Veiligheid