Trots op Kernenergie

RES ambities in perspectief

RES ambities in perspectief

Op 1 juli jongstleden moesten de Regionale Energie Strategieën (RES) worden ingeleverd bij de overheid met uitgewerkte plannen voor de energietransitie tot 2030. In het klimaatakkoord uit 2019 van de overheid staat dat Nederland in 2030 de helft van de CO2 uitstoot in vergelijking met 1990. Dit is vertaald naar de ambitie om 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Daartoe werd Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s die elk een bijdrage leveren die tenslotte optelt tot die 35 TWh. Inmiddels is die ambitie verhoogd tot 55 TWh. Onder duurzaam wordt dan meestal verstaan dmv zonnepanelen en windturbines. Bij het overleg over het klimaatakkoord werd kernenergie door de voorzitter Ed Nijpels expliciet uitgesloten en het woord komt dan ook niet in dit akkoord voor. Toch hebben enkele gemeentes en provincies aangegeven de mogelijkheid van kernenergie te willen onderzoeken.

 

Thema's

Veiligheid