Trots op Kernenergie

Regelgeving voor nieuwe reactoren

De regelgeving voor nieuwe kernreactoren gaat veranderen. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer maar het is zeker dat er veranderingen komen. De veranderingen zijn noodzakelijk omdat er een nieuwe reeks van reactoren op de tekentafels liggen of in onderdelen zelfs al worden getest die sterk verschillen van de reactoren die nu operationeel zijn.

De Aurora reactor van Oklo lijkt op een huis

Firma’s zoals Oklo Inc. in de VS willen hele kleine reactoren van 1,5 MW elektrisch en 4 MW thermisch op de markt brengen voor gemeenschappen vergelijkbaar met 1000 huishoudens. Het gebruikt laag verrijkt uranium HALEU als brandstof en is in feite een snelle kweekreactor. Het is de bedoeling dat een reactormodule 20 jaar ononderbroken kan werken met heel weinig onderhoud. In plaats van een grote reactor- en turbinehal lijkt de behuizing van deze reactor op een flink woonhuis. Het goede nieuws van afgelopen maart was de U.S.Nuclear Regulation Commission het ontwerp ter beoordeling heeft geaccepteerd. Dit op zich is al een opmerkelijke stap want deze reactor is 2 tot 3 grootteordes kleiner dan de reactoren die de NRC tot nu toe heeft beoordeeld. De firma hoopt dat het beoordelingsproces sneller kan verlopen doordat de Aurora reactor (zo heet het concept) kleiner, simpeler en veiliger is. Na een succesvolle beoordeling zou de eerste Aurora onder de auspiciën van Idaho National Laboratory  vóór 2025 gebouwd kunnen worden.

NuScale kerncentrale met vele kleine reactoren

De NuScale firma zet ook in op kleine reactoren maar voorziet centrales met een maximum van 12 van deze reactoren in één gemeenschappelijke bak met water. De NuScale Small Modular Reactors zijn 60 MW elektrische en bedienen dus een andere markt dan de Aurora’s. Het zijn in feite Pressurized Water Reactors. Net als bij de Oklo reactor wordt gedacht dat geen extra grond hoeft te worden gereserveerd rondom de reactor. Nu geldt er voor reactoren in de VS en Canada een veiligheidscirkel van 10 mile. Deze nieuwe minicentrales zouden dus dicht bij de bebouwde omgeving kunnen staan bijvoorbeeld op het terrein van de kolen- of gascentrale die ze vervangen. Ook NuScale heeft al de nodige stappen gezet voor een beoordeling voor een centrale in Canada door de Canadian Nuclear Safety Commission.

Behalve de de beoordelingscommissie USNRC in de VS en de CNSC in Canada heeft de VS ook nog de Nation Nuclear Security Administration NNSA , een onafhankelijke veiligheidscommissie binnen de Department of Energy. Waar de NRC had aangenomen dat het zijn strikte regels voor veiligheid diende te herzien voor deze nieuwe types reactoren lijkt de NNSC conservatiever. Het is te hopen dat dit verschil in visie geen verdere vertragingen gaat opleveren.

Ook in Nederland en in Europa neemt het beoordelen van een ontwerp van een kernreactor veel werk en tijd in beslag.

 

Thema's

Veiligheid