Trots op Kernenergie

Rapport over de mogelijke rol van kernenergie in de Nederlandse energiemix van de toekomst

Het rapport geeft een overzicht van het aandeel kernenergie in Europese landen en wereldwijd in de energiemix door bestaande en nieuwe kerncentrales. Het rapport laat zien dat belangrijke internationale organisaties, waaronder de IPCC van de Verenigde Naties en het IEA, kernenergie deel zien uitmaken van de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Dit rapport is geschreven in opdracht van minister Wiebes naar aanleiding van de motie van Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder van juni 2019 en beschrijft de positie van kernenergie in de Nederlandse energiemix. Het wordt aangeboden aan de tweede kamer.

De belangrijkste punten uit het rapport zijn (gekopieerd uit de aanbiedingsbrief) :

  • De onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan wind en zon indien de systeemkosten op dezelfde manier worden meegenomen. Zij stellen dat de systeemkosten van zon en wind onvoldoende worden meegewogen in de kosten van die technologieën. Wanneer de extra kosten die voortvloeien uit zon en wind (systeemkosten zoals bijvoorbeeld extra netwerkkosten, kosten voor balanceren van het net, aansluitingskosten) worden meegenomen, is kernenergie niet duurder. Deze systeemkosten, die onevenredig toenemen bij een hoger percentage zon en wind, worden doorgaans echter niet meegenomen in de kWh-prijs, maar worden afgewenteld op de netbeheerder en/of consument.
  • Levensduurverlenging van een kerncentrale is over het algemeen de goedkoopste manier om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind.
  • Voorwaarde voor een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.
  • Kernenergie is per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit; veiliger dan zon en wind. Investeringen ten behoeve van de veiligheid zijn geen issue in de sector. Investeringen zijn voor 60 tot 80 jaar.
  • Small Modular Reactors (SMRs tot 400 MW) zijn afgeleid van kernreactoren in schepen. Alhoewel ze nog nergens ter wereld het commerciële stadium hebben bereikt, kunnen SMRs een aantrekkelijk alternatief worden voor grotere kernreactoren. Door seriematige fabricage in fabrieken, de daardoor kortere bouwtijd en het modulaire ontwerp wordt financiering gemakkelijker, o.a. omdat de bouwrisico’s afnemen. Er wordt dan ook veel privaat geld in onderzoek van SMRs gestoken.

Deze studie bevestigt dat voor CO2-vrij regelbaar vermogen na 2030 kernenergie één van de kosteneffectieve opties is.

Rapport over de mogelijke rol van kernenergie in de Nederlandse energiemix van de toekomst

 

Thema's

Veiligheid