Trots op Kernenergie

Provincie Overijssel organiseert conferentie over kernenergie

Op 21 oktober organiseert  de Provincie Overijssel op initiatief van een aantal fracties uit Provinciale Staten een (virtuele) conferentie over kernenergie. Wat is de stand van zaken? Waar liggen kansen? Wat zijn de feiten? En wat zijn de voor- en nadelen?

De conferentie vindt plaats via Zoom.

Deskundigen op diverse deelthema’s nemen voorafgaand aan de conferentie een viertal inhoudelijke presentaties op van elk ongeveer 25 minuten.

  • Radioactiviteit en straling: de angst regeert door Lars Roobol (Stralingsdeskundige RIVM)
  • Is kernafval een onopgelost probleem? door Ewoud Verhoef (technisch directeur COVRA)
  • Wat kost kernenergie? door ir. Theo Wolters (Stichting MWenB)
  • Wat is een gesmoltenzoutreactor? door Gijs Zwartsenberg (Voorzitter Stichting Thorium MSR)

Een link naar deze films wordt voorafgaand aan de conferentie toegestuurd. Het tijdschema van de conferentie volgt hieronder. Hierin is voldoende ruimte opgenomen voor het stellen van vragen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze kennisconferentie. Aanmelding kan vóór 16 oktober via het: Aanmeldformulier kernenergieconferentie
Enkele dagen voor de conferentie worden een link naar de films en informatie over de Zoom sessie verstuurd.

Programma 21 oktober (via Zoom)

  • 19.00 uur  Opening door dagvoorzitter Johan Stuut
  • 19.05 uur  Kernenergie in de energiemix: trends, termijnen, toekomst (Jan Leen Kloosterman)
  • 19.35 uur  De kans voor Nederland met thorium: DIMOS en het LUMOS-experiment (Gijs Zwartsenberg)
  • 20.05 uur  Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling? (Theo Wolters)
  • 20.35 uur  Vraag & antwoord: panel met Jan Leen Kloosterman, Ewoud Verhoef, Lars Roobol, Theo Wolters en Gijs Zwartsenberg.
  • 21.30 uur  Afsluiting door dagvoorzitter

 

Voor meer informatie, statengriffie@overijssel.nl

Thema's

Veiligheid