Trots op Kernenergie

Motie over kernenergie aangenomen

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is gisteren op 17 september 2020 een motie ingediend door Klaas Dijkhof van de VVD medeondertekend door Pieter Heerma (CDA), Geert Wilders (PVV), en Kees van der Staaij (SGP).

In deze motie wordt de regering verzocht

  1. een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland,
  2. te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en
  3. te verkennen in welke regio”s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.

 

Hierbij waren de overwegingen van de indieners

  1. dat het voor de leveringszekerheid van belang is dat er naast weersafhankelijke energiebronnen voldoende schone en regelbare energiebronnen beschikbaar zijn in Nederland
  2. dat in ons dichtbevolkte land kernenergie vergeleken met andere energiebronnen relatief weinig ruimte gebruikt
  3. dat naast conventionele kerncentrales ook er ook interessante ontwikkelingen zijn op het gebied van kleinere centrales en thorium
  4. dat kernenergie een schone en regelbare energiebron is, maar dat kernenergie in tegenstelling tot andere vormen van energieopwekking niet financieel ondersteund wordt vanuit het Rijk en dat marktpartijen thans huiverig zijn te investeren in kerncentrales in Nederland
  5. dat er diverse vormen denkbaar zijn waarin de overheid investeringen in kerncentrales kan ondersteunen.

(De tekst is letterlijk overgenomen uit de motie.)

Deze motie werd aangenomen met 78 stemmen vóór en 72 tegen. Voor waren VVD(32), PVV(20), CDA(19), SGP(3), FvD(2), Krol(1) en Van Haga(1) en tegen D66(19), Groen Links(14), SP(14), PvdA(9), CU(5), PvdD(4), 50Plus(3), DENK(3), Van Kooten-Arissen(1).

Thema's

Veiligheid