Trots op Kernenergie

Klimaatdag 12 october

De eerste Klimaatdag op 12 oktober krijgt steeds meer vorm. Er hebben zich al tientallen organisaties aangesloten om onderdelen van het programma te verzorgen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opent de dag. Het wordt in principe een online event met webinars. NuclearPride.nl is voornemens ook een bijdrage te leveren via een webinar.

Ziehier het oorspronkelijke bericht op klimaatakkord.nl

Thema's

Veiligheid