Trots op Kernenergie

Kern voor Klimaat

Kern voor Klimaat

Kern voor Klimaat is een burgerbeweging die zich inzet voor een CO2 vrije energievoorziening door middel van kernenergie. De Kern voor Klimaat beweging was voor het eerst duidelijk zichtbaar op de klimaatmars in Amsterdam op 6 november 2021. Sinds deze week, 21 maart 2022, is ook de nieuwe website https://kernvoorklimaat.nl beschikbaar waarin meer wordt uitgelegd over de doelstellingen van de beweging. Via de website is het mogelijk om je in te schrijven op de nieuwsbrief of om mee te doen aan een initiatief om kolencentrales op de Maasvlakte te vervangen door kerncentrales.

Thema's

Veiligheid