Trots op Kernenergie

Eerste reactor van Barakah centrale opgestart

Reactor 1 van de Barakah kerncentrale is de eerste van 4 kernreactoren. De centrale ligt aan de kust van de Perzische Golf en zal als alle 4 reactoren in gebruik zijn genomen 25% van de elektriciteit van het land produceren.

De reactoren zijn van het Koreaanse APR1400 (Advanced Power Reactor) type met een vermogen van 1400 MW elektrisch en 4000 MW thermisch. Het ontwerp van de APR1400 begon in 1992 en werd in 2002 goedgekeurd door Korean Institute for Nuclear Safety. In 2015 werd het ontwerp ingediend bij de Amerikaanse Nuclear Regulation Commission NRC en in 2019 werd kwam de verklaring dat het voldeed aan alle Amerikaanse veiligheidsvoorschriften. Ook de European Utility Requirements Organisation keurde in 2017 het ontwerp goed na aanpassing van de noodkoeling voorzieningen.

In 2009 kreeg KEPCO (Korea Electric Power Corporation) het contract toegewezen voor de bouw van een centrale met 4 APR1400 reactoren. De bouw van de eerste begon in 2012, de tweede in 2013, de derde in 2014 en de laatste in 2015. De eerste reactor is nu op 1 augustus in gebruik genomen en verwacht wordt dat de andere zullen volgen met tussenpozen van ongeveer een jaar. Officieel heeft het project 24 miljard dollar gekost en de huidige licentie is voor 15 jaar. Verwacht wordt dat de centrale voor tenminste 60 jaar operationeel zal zijn.

In 2009 ondertekende de Emiraten de US-UAE-123 Agreement for Peaceful Civilian Energy Cooperation met de VS voor samenwerking op het gebied van brandstofvoorziening en splijtingsproductenverwerking en expertise.

Dit is goed nieuws voor de Emiraten en Korea maar ook voor alle andere landen die plannen hebben om kernenergie in te zetten: voor het eerst sinds tijden komt er een grote nieuwe kerncentrale in bedrijf die voldoet aan alle standaarden en die redelijk binnen tijd en budget is gebouwd. Vier reactoren gebouwd in 8 jaar voor 6 miljard dollar per reactor. Veelbelovend voor een vermogen van 5600 MW voor 60 of misschien wel 80 jaar.

De Barakah centrale heeft als alle 4 reactoren werken een vermogen van 5600 MW. Bij een operationele efficiency van 90% wordt daarmee jaarlijks 45 miljard kWh elektriciteit geproduceerd. Het elektriciteitsgebruik per jaar in Nederland schommelt rond de 120 miljard kWh. Één Barakah centrale produceert dus al 40% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland, en continue zonder de noodzaak van backup.

 

Thema's

Veiligheid