Trots op Kernenergie

Eerste China-made kernreactor on-line

De eerste uitsluitend in China geproduceerde kernreactor, de Hualong I is aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Hiermee is China’s doel om zonder buitenlandse hulp een reactor te ontwikkelen gehaald. Deze ene reactor zal jaarlijks 10 TWh aan elektriciteit produceren en daarmee 8,16 miljoen ton CO2-uitstoot besparen.

Op dit moment draagt kernenergie 5% bij aan de elektriciteitsbehoefte. China wil in 2060 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken voor z;n energieproductie. De bouw aan de Hualong I reactor is in 2015 begonnen en er wordt nog aan 6 meer reactoren gebouwd.

China heeft al 47 kernreactoren met een totale capaciteit van 49 GW en is daarmee derde achter de VS en Frankrijk. Er wordt op dit moment aan nog 13 reactoren gewerkt.

Bankok Post: First made-in-China nuclear reactor on-line

Thema's

Veiligheid