Trots op Kernenergie

Een nieuwe NuclearPride.nl website

De hierna volgende overwegingen zijn meegenomen bij het maken van deze website:

  • De doelgroep zijn Nederlanders en dus is alle tekst (zoveel mogelijk) in het Nederlands
  • De site moet uitdrukking geven aan de idee├źn die in de nuclearpride.nl groep leven en belangrijk worden gevonden
  • De site is bedoeld voor mensen die deelnemen aan de discussie over de energietransitie en enig idee hebben, positief of negatief, over kernenergie
  • De website moet het activistische karakter tonen dat leeft onder de leden van de nuclearpride.nl gemeenschap
  • De website is NIET de plaats waar uitvoerig wordt ingegaan op de werking van kernenergie
  • Alleen aan de gebruikelijke punten van kritiek Afval, straling, Veiligheid en Kosten (Bouwtijd) wordt aandacht besteed en worden referenties gegeven naar meer informatie. Deze pagina’s moeten nog verder worden geschreven.
  • De toon moet positief zijn als tegenwicht tegen groepen en sites die kernenergie afwijzen.
  • Zon en wind, biomassa en CCS en nog andere onderwerpen moeten alleen worden opgenomen als er een verband met kernenergie is
  • De artikelen uit de pers zijn in eerste instantie artikelen uit de Nederlandse pers of uit de buitenlandse pers betrekking hebbend op de Nederlandse situatie
  • Toch een categorie “Commentaren” toegevoegd waarin reacties worden opgenomen tegen wel al te gortige uitspraken in de pers of op sociale media. Ik twijfelde maar Gijs wilde dit graag. Het staat niet op de Home page maar je kunt er via de menubalk komen. Ik hoor graag andere reacties.

Ik heb de site gebouwd in WordPress en met een Pro versie van Elementor (editor) en na 2 cursussen te hebben gevolgd. Het ‘framework’ staat er nu en de inhoud maak je redelijk gemakkelijk door ‘Posts’ te schrijven. De ‘Cathegory’ van de post bepaald dan waar het item terecht komt.

Er bestaat nu een Instagram nuclearpride.nl account voor (dagelijkse) foto’s

Ik zal de site onderhouden met input van de nuclearpride leden

Deze post wordt mettertijd weer verwijderd

Thema's

Veiligheid