Trots op Kernenergie

e-Lise, kwartiermaker voor kernenergie in Nederland en daarbuiten

e-Lise stichting opgericht

In de laatste dagen van 2020 is de stichting e-Lise officieel van start gegaan. De naam e-Lise refereert naar Lise Meitner die kernsplijting ontdekte in 1939. Samen met Otto Hahn, in Berlijn in 1938, bombardeerde ze thorium met neutronen en ontdekte dat onder andere barium werd gevormd. In 1939 schreef ze samen met Frisch een artikel waar deze experimenten werden verklaard door te veronderstellen dat atoomkernen kunnen splijten. Otto Hahn kreeg hiervoor in 1944 de Nobelprijs. Lise Meitner, een joodse vrouw, deelde niet in de eer.

e-Lise wil het gebruik van kernenergie in Nederland stimuleren en initiatieven hiertoe te faciliteren, Ze wil geïnteresseerde partijen, RES-en, provincies, gemeenten bij elkaar brengen. Ook wil ze met de overheid onderhandelen over financiering en reglementering om tenslotte contact te leggen met marktpartijen die de centrale kunnen gaan bouwen. Het initiatief voor deze stichting is gekomen van een aantal actieve leden van de NuclearPride discussiegroep.

Zie ook: e-Lise

 

Thema's

Veiligheid