Trots op Kernenergie

De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

De eRisk groep voor Energie en Financi├źn publiceert een rapport over de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

De ontwikkeling naar een CO2 neutrale energie- en grondstoffenvoorziening in 2050.

In dit verkennende onderzoek wordt de rol van kernenergie onderzocht als aanvullende en ondersteunende energiebron naast bijvoorbeeld zon en wind en niet als alternatief daarvoor. De inzet van deze studie is duidelijk te maken op welke wijze kernenergie in combinatie met wind offshore (en andere duurzame technologie├źn), groene waterstofproductie en de elektrificatie van de energievraag een optimale rol kan spelen om in 2050 een CO2-neutraal energiesysteem te bewerkstelligen.

Bij de Samenvatting en Conclusies staat:

Kernenergie kan een aanvullende en ondersteunende rol spelen bij de decarbonisatie van de Nederlandse energie- en grondstoffenvoorziening3 en de verduurzaming van de Nederlandse basisindustrie. Uit de studie blijkt dat kernenergie als concurrerende technologie kan worden ingezet als aan markt-organisatorische randvoorwaarden wordt voldaan. De in- zet van kernenergie (in het onderzoek is de bouw van uiteindelijk 9GW (Gigawatt) productie- capaciteit als uitgangspunt genomen) in combinatie met een maximale inzet op duurzame energie (70GW wind op zee, 20GW wind op land en 100GW zon), maakt het mogelijk om met Nederlandse productiecapaciteit een groot deel van de energie-en grondstoffenvraag te elektrificeren en daarmee te verduurzamen en daardoor tevens minder afhankelijk te worden van de importen van energie- en grondstoffen, zoals bijvoorbeeld waterstof.

Bron: De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

 

Thema's

Veiligheid