Trots op Kernenergie

Avis de l’académie des sciences

Advies van de Académie des Sciences behoefte aan 700-900 TWh in 2050, een verdubbeling van het huidige niveau schatting waren meestal te laag “zoveel mogelijk” fossielvrij opgewekt elektriciteit nodig voor gezondheid, voedsel, drinkwater, transport, verwarming bebouwde omgeving, verdere ontwikkeling digitale technieken, en productie van waterstof door electrolyse absolute zekerheid dat voldoende capaciteit voor piekbehoeften leveringszekerheid […]

RES ambities in perspectief

RES ambities in perspectief Op 1 juli jongstleden moesten de Regionale Energie Strategieën (RES) worden ingeleverd bij de overheid met uitgewerkte plannen voor de energietransitie tot 2030. In het klimaatakkoord uit 2019 van de overheid staat dat Nederland in 2030 de helft van de CO2 uitstoot in vergelijking met 1990. Dit is vertaald naar de […]

35 TWh – wat zegt dat

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE schreef in haar laatste rapport van februari 2020 dat volgens het Klimaatakkoord Nederland in 2030 75% van haar elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen moest komen. De elektriciteitsvraag in 2030 wordt door het PBL geschat op 130 TWh. Er zou dus 100 TWh uit zon en wind moeten komen. Aan de […]