Trots op Kernenergie

Hoorzitting Tweede Kamer over kernenergie

De Tweede Kamer hield een hoorzitting of rondetafelgesprek over het onderwerp “kernenergie”op woensdag 2 december 2020. De agenda was: Blok 1a. Onderzoekers/wetenschap (14.00 – 14.30 uur) Mario van der Borst, ENCO Consulting John Kerkhoven, KalavastaBlok 1b. Onderzoekers/wetenschap (14.35 – 15.05 uur) Jan Leen Kloosterman, TU Delft Machteld van den Broek, Rijksuniversiteit GroningenBlok 2a. Sector (15.10 […]

EDF wil kerncentrales bouwen in Nederland

De Franse elektriciteitsreus EDF is ‘zeer geïnteresseerd’ in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat zegt Vakis Ramany, vice-president van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf. PZC  Franse energiereus wil kerncentrale bouwen in Nederland EDF bouwt EPR reactoren, European Pressurised Reactors, een ontwerp van Framatome en EDF […]

Rapport over de mogelijke rol van kernenergie in de Nederlandse energiemix van de toekomst

Het rapport geeft een overzicht van het aandeel kernenergie in Europese landen en wereldwijd in de energiemix door bestaande en nieuwe kerncentrales. Het rapport laat zien dat belangrijke internationale organisaties, waaronder de IPCC van de Verenigde Naties en het IEA, kernenergie deel zien uitmaken van de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te […]

Kernenergie niet langer een louter rechts thema

De Volkskrant   De steun voor kernergie als redmiddel groeit mondiaal. Door niet te investeren in kernenergie mist Nederland de boot, betoogt Marco Visscher. De Volkskrant  Kernenergie niet langer een louter rechts thema    

Motie over kernenergie aangenomen

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is gisteren op 17 september 2020 een motie ingediend door Klaas Dijkhof van de VVD medeondertekend door Pieter Heerma (CDA), Geert Wilders (PVV), en Kees van der Staaij (SGP). In deze motie wordt de regering verzocht een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te […]

De grootte van de energietransitie

Uit recent onderzoek bleek dat de meeste mensen overschatten hoeveel energie inmiddels wordt opgewekt door zonnepanelen en windturbines. Gedacht werd dat 17% van alle energie al van zonnepanelen kwam. Het CBS publiceerde onlangs de laatste cijfers. Hernieuwbare energie is weliswaar in 2019 met 16% gegroeid maar vormt nog steeds een zeer klein deel van alle […]

Een nieuwe NuclearPride.nl website

De hierna volgende overwegingen zijn meegenomen bij het maken van deze website: De doelgroep zijn Nederlanders en dus is alle tekst (zoveel mogelijk) in het Nederlands De site moet uitdrukking geven aan de ideeën die in de nuclearpride.nl groep leven en belangrijk worden gevonden De site is bedoeld voor mensen die deelnemen aan de discussie […]

Stoppt den Atomausstieg!

Das Moormann-Wendland-Memorandum für eine neu aufgestellte Energiewende: Warum wir die deutschen Kernkraftwerke jetzt noch brauchen. Rainer Moormann heeft zich destijds nog ingespannen om de pebble-bed reactor in Jülich te laten sluiten maar lijkt nu tot inzicht te zijn gekomen dat dit een verkeerde actie was. Hij heeft samen met Anna Wendland, gespecialiseerd in de geschiedenis van […]

Open brief aan de premier van het VK

In een open brief aan premier Boris Johnson dringen wetenschappers en technici erop aan om door te gaan met de bouw van Sizewell C en Moorside. Daarmee zou het land zich committeren aan een transitie naar een energievoorziening zonder uitstoot van broeikasgassen. In de brief wordt aan gedrongen op het voltooien van de in aanbouw […]

Fermer Fessenheim est un contre-sens

Avis de l’Académie des sciences – Paris, le 7 juillet 2020 L’arrêt de son second réacteur, le 29 juin dernier, a marqué la fin définitive de l’exploitation commerciale de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette fermeture aura pour conséquence une perte de puissance électrique décarbonée en France de l’ordre de 1800 mégawatts. D’ici à 2035, […]