Trots op Kernenergie

Neutrino’s tegen proliferatie

Hoe anti-neutrino’s gebruikt kunnen worden om proliferatie van materiaal tegen te gaan waarmee kernwapens gemaakt zouden kunnen worden. Het “Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty”, NPT, is een internationaal verdrag om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. De International Atomic Energy Agency is verantwoordelijk voor het naleven van dit verdrag. Zij doen dit door inspecties […]

Kernafval – Probleem of niet?

De veiligheid van kernenergie kan je niet vergelijken met die van een leeg grasveld, er moet een eerlijke vergelijking gemaakt worden met andere vormen van elektriciteitsopwekking. Als men dat doet kom je tot de wellicht verrassende conclusie dat het veruit de veiligste methode is om grote hoeveelheden elektriciteit op te wekken. Zie Markandya et al, […]

De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

De eRisk groep voor Energie en Financiën publiceert een rapport over de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem De ontwikkeling naar een CO2 neutrale energie- en grondstoffenvoorziening in 2050. In dit verkennende onderzoek wordt de rol van kernenergie onderzocht als aanvullende en ondersteunende energiebron naast bijvoorbeeld zon en wind en niet als alternatief daarvoor. […]

Langdurige opslag radioactief materiaal in Zweden

De plaatselijke overheid van Östhammar heeft de plannen voor de bouw van een ondergrondse opslag voor radioactief materiaal goedgekeurd. Het is nu aan de Zweedse regering om dit plan definitief goed te keuren. In de eerste fase van het plan is er ruimte voor 12,000 ton materiaal. Ter vergelijking, de Borssele kernreactor produceert jaarlijks ongeveer […]

Aandacht voor windparken en zonneweides leidt af

De daadwerkelijke reductie van CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen is niet geholpen met de enorme aandacht voor windparken en zonneweides. Het doel is een reductie te bereiken van 50% in 2030 en 95% in 2050.  Onderstaande grafiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien wat er in Nederland per jaar aan fossiele […]

EDF wil kerncentrales bouwen in Nederland

De Franse elektriciteitsreus EDF is ‘zeer geïnteresseerd’ in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat zegt Vakis Ramany, vice-president van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf. PZC  Franse energiereus wil kerncentrale bouwen in Nederland EDF bouwt EPR reactoren, European Pressurised Reactors, een ontwerp van Framatome en EDF […]

Provincie Overijssel organiseert conferentie over kernenergie

Op 21 oktober organiseert  de Provincie Overijssel op initiatief van een aantal fracties uit Provinciale Staten een (virtuele) conferentie over kernenergie. Wat is de stand van zaken? Waar liggen kansen? Wat zijn de feiten? En wat zijn de voor- en nadelen? De conferentie vindt plaats via Zoom. Deskundigen op diverse deelthema’s nemen voorafgaand aan de conferentie […]

Hoeveel afval produceert Borssele

In een discussie over kernenergie tijdens het programma Op1 op televisie stelde Marc Harbers dat het jaren zou kosten om een zeecontainer met afval van de centrale in Borssele te vullen. Hierop werd gereageerd in de pers en op sociale media dat dit vele malen meer moest zijn. Zoals wel vaker hebben beide gelijk omdat […]

Rapport over de mogelijke rol van kernenergie in de Nederlandse energiemix van de toekomst

Het rapport geeft een overzicht van het aandeel kernenergie in Europese landen en wereldwijd in de energiemix door bestaande en nieuwe kerncentrales. Het rapport laat zien dat belangrijke internationale organisaties, waaronder de IPCC van de Verenigde Naties en het IEA, kernenergie deel zien uitmaken van de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te […]

Voorstanders van kernenergie demonstreren in Eindhoven

Het Nederlandse deel van de actiegroep ‘Stand Up For Nuclear’ heeft dinsdag in Eindhoven gedemonstreerd. Over de heel wereld wordt hier aandacht aan gevraagd. Het protest verliep vreedzaam. De actie bestond uit foto’s nemen bij iconische gebouwen en plekken in de stad terwijl een spandoek wordt vastgehouden. Het protest wordt ook in andere steden gehouden, […]