Trots op Kernenergie

Bezoek aan Chernobyl

Marcel Crock en Gijs Zwartsenberg brengen in november 2019 een bezoek aan de exclusieve zone van Chernobyl in wat tegenwoordig de Ukraine is. Ze ontdekken dat ze niet de enige zijn en dat dit soort bezoeken zich heeft ontwikkeld tot de belangrijkste vorm van inkomen voor dit gebied. De exclusieve zone is een gebied met een straal van ongeveer 30 km. In de jaren dat dit geheel afgesloten was heeft de natuur zich op een opmerkelijke wijze hersteld. Jammergenoeg is een deel van dit natuurgebied onlangs in vlammen opgegaan. De excursie omvat een natuurlijk een bezoek aan zone 0 waar men tot vlakbij de sarcofaag die om de ontplofte centrale is gebouwd maar ook aan het spookstadje Pripyat dat het dichtst bij de centrale lag. Gedurende de hele excursie, inclusief de reis ernaar toe, hebben Marcel en Gijs stralingsmetingen gedaan mbv een zelf meegebrachte Geigerteller. De waarden liggen allemaal onder de 1 microsieverts per uur, waarden die je ook thuis in Nederland meet, tot je echt in de buurt van zone 0 komt waar in de bus waarden van 14 microsievert worden gemeten. Het schijnt dat buiten de bus aan de grond tot 100 microsievert kan worden gevonden. Dit is vergelijkbaar met wat je oploopt tijdens de vliegreis heen en terug naar Kiev.

Een uitgebreid en illustratief verslag van deze reis is hier te vinden.

Thema's

Veiligheid