Trots op Kernenergie

Avis de l’académie des sciences

Advies van de Académie des Sciences

 • behoefte aan 700-900 TWh in 2050, een verdubbeling van het huidige niveau
  • schatting waren meestal te laag
  • “zoveel mogelijk” fossielvrij opgewekt
 • elektriciteit nodig voor
  • gezondheid, voedsel, drinkwater, transport, verwarming bebouwde omgeving, verdere ontwikkeling digitale technieken,
  • en productie van waterstof door electrolyse
 • absolute zekerheid dat
  • voldoende capaciteit voor piekbehoeften
  • leveringszekerheid
  • energie-onafhankelijkheid
 • op te wekken energie door windturbines en zonnepanelen hebben een achtervang nodig waarvoor hydro-elektrische energie niet voldoet en alleen kernenergie de capaciteit kan bieden.
 • bij het gebruik van thermische reactoren is er voldoende uranium voor minstens een eeuw en bij het gebruik van snelle reactoren voor vele eeuwen.
 • impact  door het bouwen van kerncentrales is lager dan die voor andere energiesystemen
 • straling door een kerncentrale ligt ver onder het natuurlijke stralingsniveau
 • van ongelukken in het verleden is geleerd waardoor sinds 2011 technieken en regelgeving verdere ongelukken bijna onmogelijk maken
 • de thermische reactoren in Frankrijk produceren 1,4 m3/TWh aan middel en hoogradioactief afval. Sinds de start is er 42,700 m3 middelradioactief en 4,090 m3 hoogradioactief afval geproduceerd. Een plan ligt klaar voor de gecontroleerde en reversibele opslag van dit afval in steenlagen onder het bassin van Parijs op 500m diepte. Deze lagen zijn al honderden miljoenen jaren stabiel. Dirt plan wordt binnenkort voorgelegd aan het ministerie.
 • In de jaren 1970 heeft Frankrijk kerncentrales gebouwd om onafhankelijk te zijn van het buitenland en om de leveringszekerheid. Vandaag werken er nog 56 PWRs met een totaal vermogen van 60 GW en een productie van 380 TWh per jaar. Ze waren voorzien voor 40 jaar en de gemiddelde leeftijd is inmiddels 35 jaar. Energieonafhankelijkheid en leveringszekerheid kunnen in de toekomst alleen gegarandeerd worden als  de huidige centrales langer open blijven en als snel nieuwe centrales worden gebouwd. Op 25 februari 2021 is positief geadviseerd om 32 van de 56 centrales 10 jaar langer open te houden.
Thema's

Veiligheid