Trots op Kernenergie

Angst is een slechte raadgever

Brief van Dr. Friso Sikkema aan de Stichting WISE

Angst is een slechte raadgever.

Het is een indringende, sterke emotie die voor snelle, instinctieve en acute reacties zorgt.

Toen onze verre voorouders nog in grotten woonden, was het een heel nuttige en levensreddende emotie; als je een oranje flits ziet in het struikgewas, is een instinctieve vluchtreactie op z’n plaats, immers, grote kans dat het een tijger is.

Zo niet in onze huidige samenleving, waarbij keuzes gemaakt moeten worden waar men lang en nuchter, en objectief over moet nadenken.

Wise ( en anderen) slaan de plank totaal mis als het gaat over kernafval, hoewel deze primaire reactie natuurlijk wel te plaatsen is, aangezien deze uit angst voortkomt.

In het verleden zijn er inderdaad onacceptabele methoden geweest om kernafval te bergen en/of te verwerken, hoewel het merendeel van dit materiaal afkomstig was van de wapenproduktie, en dus nadrukkelijk niets te maken had met de opwekking van energie. Men denkt dan aan vaten die in zee worden gegooid, en grote tanks met waterige oplossingen waarin gevaarlijke materialen opgelost zaten, die aan het roesten zijn.

Geen enkele industrie in de wereld nam de verantwoording over de totale inventaris aan materialen die bij produktie, verwerking, gebruik en afvalverwerking.

Nu neemt alleen de nucleaire industrie deze verantwoording.

Het gevolg van deze massale onverantwoordelijkheid in industrie en mijnbouw is een enorme diversiteit aan plekken op aarde waar kolossale hoeveelheden chemisch afval bijv, domweg in een meer zijn gegooid, of waar nog duizenden tonnen openliggen in een mijn, waarbij er acuut gevaar is dat dit in het grondwater terecht komt. Zie bijvoorbeeld

https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Mine

” The site’s 950 ha (2,300 acres) footprint includes 8 open pits, 4 tailing ponds, 325,000 m3 (11,500,000 cu ft) of contaminated soils, and approximately 100 buildings including a roaster/bag house complex that is highly contaminated with arsenic trioxide dust and fibrous asbestos”

Er zit naar schatting nog 200.000 ton arseen in de grond, wat snel moet worden omvat, anders komt het in het grondwater terecht.

https://en.wikipedia.org/wiki/Baogang_Tailings_Dam

Ook wel bekend als Lake Baotou, hier worden voor de produktie van onze smartphones en windturbines (!!), op grote schaal zogenaamde rare earth metalen gewonnen, waarbij miljoenen tonnen met zware metalen vervuld afvalwater domweg in dit meer worden gedumpt.

Ander voorbeeld:

https://en.wikipedia.org/wiki/Citarum_River

Deze rivier in Indonesiƫ is genomineerd om de meest vervuilende rivier van de wereld te worden. Op sommige plekken is de rivier geheel bedekt met afval.

Met chemisch afval is het belangrijk te beseffen dat het voor eeuwig giftig blijft. Arsenicum, Cadmium, Kwik, deze elementen zijn niet te vernietigen, en blijven letterlijk tot het einde der tijden zwaar giftig.

Hoe kunnen we de bovenstaande zeer ernstige vervuiling dan vergelijken met de onderstaande foto?

Dit is een loods in Canada, waar het afval niet de lucht vervuilt, noch de grond, noch het water. De vaten staan hier totdat de inhoud in een uitermate streng beheerst proces verwerkt zal worden tot in glas gegoten afval, wat in zeer sterke vaten wordt geplaatst, waar het zelfs onder extreme condities niet uit zal ontsnappen. Men kan daar gewoon rondlopen, zonder enig effect, aangezien alle straling wordt opgevangen door het beton van de vaten.

Daarnaast moet men beseffen dat het kernafval uit huidige reactoren kan dienen als nieuwe brandstof, waarna er alleen materiaal overblijft wat na een paar honderd jaar al niet mee radioactief is.

Kortom, de huidige beste methoden om nucleair afval (trouwens, kernreactor afval is een veel kleinere fractie dan de andere afvalstromen, zoals cruciaal medisch afval) zijn uitermate goed ontworpen, worden strikt gevolgd en tot in de details geadministreerd, en zorgen voor een veilige leefomgeving, ook over 100 of 1000 jaar.

Ik verzoek u de acties tegen nucleaire energie te staken. Het niet gebruiken van kernenergie heeft in het verleden direct tot de ingebruikname van kolencentrales, welke weer leidden tot doden door luchtvervuiling, immers, elektriciteit is essentieel!

In zekere zin is de milieubeweging verantwoordelijk voor het openen van kolencentrales, en daarmee indirect voor de vervuiling, vanwege de zeer sterke weerstand tegen kernenergiecentrales.

Het de mensheid willen voorzien van energie door middel van zon en wind is totale science fiction, en is aantoonbaar onhaalbaar.

Wat overblijft is dus nucleaire energie.

Als laatste deel ik met u een rapport van de Verenigde Naties, waarbij gekeken is naar de volledige life-cycle van alle vormen van energie die wij hebben, waarbij kernenergie als beste uit de bus komt, bij alle beschouwde aspecten!

https://unece.org/sed/documents/2021/10/reports/life-cycle-assessment-electricity-generation-options

met vriendelijke groet

Dr. Friso Sikkema

Thema's

Veiligheid