Trots op Kernenergie

Wie H zegt moet ook U zeggen

Hester van Santen stelt in het NRC van 11 augustus de vraag of de ambities van het kabinet voor de productie van “groene waterstof” wel realistisch zijn. Blijkbaar is bij de planning voor zon- en windenergie in 2030 geen rekening gehouden met deze nieuwe plannen, waarin de grote energieproducenten stellen groene waterstof te gaan produceren. […]

Elektriciteitsverbruik industrie wordt een groot probleem

Duurzaam Bedrijfsleven  In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.” Zo staat het zwart op wit in het Klimaatakkoord dat dit kabinet uit wil voeren. Maar die 70 procent komt in gevaar nu het kabinet ook aangeeft in te willen zetten op waterstof. De industrie moet daarnaast processen elektrisch te maken, zodat er […]