Trots op Kernenergie

Een nieuwe NuclearPride.nl website

De hierna volgende overwegingen zijn meegenomen bij het maken van deze website: De doelgroep zijn Nederlanders en dus is alle tekst (zoveel mogelijk) in het Nederlands De site moet uitdrukking geven aan de ideeën die in de nuclearpride.nl groep leven en belangrijk worden gevonden De site is bedoeld voor mensen die deelnemen aan de discussie […]

Nederlanders overschatten duurzame energie

NOS.nl  In werkelijkheid komt 1, maar wordt geschat dat 17 procent van de energie van de zon komt. Voor het aandeel windenergie is de schatting van de respondenten 16 in plaats van 2 procent. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) meldt dat op basis van onderzoek dat Motivaction deed onder ruim duizend Nederlanders.