Trots op Kernenergie

Open brief aan de premier van het VK

In een open brief aan premier Boris Johnson dringen wetenschappers en technici erop aan om door te gaan met de bouw van Sizewell C en Moorside. Daarmee zou het land zich committeren aan een transitie naar een energievoorziening zonder uitstoot van broeikasgassen. In de brief wordt aan gedrongen op het voltooien van de in aanbouw […]